قسم البحوث

مرکز تحقیق و توسعه ( R&D ) شرکت فرآورده های دیرگداز ایران سعی دارد در راستای نیاز مشتریان و دستیابی به دانش فنی روز صنعت نسوز جهان از طریق انجام پروژه های جدید تحقیقاتی باعث ارتقای پیوسته این شرکت در صنعت دیرگداز شود. ارتباط با سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی داخلی و خارجی ، آموزش مستمر کارکنان به منظور افزایش توان علمی و فنی آنها به همراه برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی برای مشتریان مختلف و همچنین شرکت در سمینارهای مرتبط و نوشتن مقالات علمی از جمله اهداف گذشته ، حال و آینده این مرکز می باشد.
این مرکز موفق شده است با انجام نوآوریهای بسیار در تولید محصولات جدید و ایجاد فرآیندهای تولید پیشرفته نقش موثری در افزایش سهم بازار شرکت در فضای رقابتی موجود ایفا کند. لذا در این راستا بکارگیری تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و استفاده از دستگاههای اندازه گیری پارامترهای کیفی گرم محصولات نظیر دستگاه تست دیرگدازی تحت بار ( RUL ) ، دستگاه تست استحکام خمشی گرم ( HMOR ) ، کوره های الکتریکی و گازی آزمایشگاهی با حداکثر دمای 1750 درجه سانتیگراد ، امکانات تستهایی نظیر شوک حرارتی ، خوردگی سرباره و مذاب کلینکر ، آزمایشگاه مجهز شیمی ، دستگاههای اندازه گیری پارامترهای کیفی سرد محصولات ( تستهای CCS ، BD&AP ، MOR و غیره ) و همچنین داشتن یک پایلوت نیمه صنعتی تولید انواع دیرگدازها توانسته است کمک شایانی به این مرکز جهت رسیدن به اهداف مورد نظر خود بکند.
قسم البحوث