راه اندازی کانال تلگرامی شرکت فرآورده های دیرگداز ایران

جهت اطلاع از آخرین اخبار ، دستاورد ها و نمایشگاه ها... کانال تلگرامی شرکت فرآورده های دیر گداز ایران را دنبال کنید . راه اندازی کانال تلگرامی شرکت فرآورده های دیرگداز ایران

إدراج التاريخ 11 اردیبهشت 1395

منشأ واحد IT شرکت فرآورده های دیرگداز ایران